Μελέτη

Η ομάδα μηχανικών του γραφείου μας με την πολύχρονη πείρα στην ελληνική νομοθεσία και τους οικοδομικούς κανονισμούς αναλαμβάνει την σύνταξη όλων των μελετών και την έκδοση κάθε φύσεως

Κατασκευή

Διαθέτουμε πλήρες δίκτυο μονίμων έμπιστων καταρτισμένων συνεργείων με εμπειρία στις κατασκευές και άριστη τεχνογνωσία Αναλαμβάνουμε τεχνικά έργα κάθε μεγέθους από την κατασκευή έργων

Ανακαίνιση

Επίσης αναλαμβάνουμε την επίβλεψη οικοδομικών έργων σε οποιαδήποτε κατασκευαστική φάση και αν βρίσκονται

Αναλαμβάνουμε

  • Στατικές μελέτες
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Εξοχικές κατοικίες
  • Τοπογραφικά
  • Μελέτες εγκαταστάσεων
  • Άδειες καταστημάτων

Υπηρεσίες

Δωρεάν αυτοψία και αποτύπωση του υπό ρύθμιση χώρου. Σύνταξη, όπου χρειάζεται, τοπογραφικού διαγράμματος. Δημιουργία φακέλου σχεδίων του ακινήτου. Υποβολή ηλεκτρονικά όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την Α’ και Β’ φάση υποβολής δήλωσης ένταξης στο Ν.4014/11. Βεβαίωση μηχανικού απαραίτητη για την για αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά του ακινήτου, που να βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για την ακριβή ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου, που είναι απαραίτητο για την αγοραπωλησία αλλά και την μίσθωση του ακινήτου σας. Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πραγματοποιούμε αυτοψία στο ακίνητο. Έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ). Συζητάμε και σας προτείνουμε τεχνικές επιλογές και λύσεις που θα βελτίωναν ενεργειακά το ακίνητό του, με σκοπό πάντα το οικονομικό του όφελος.

Με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» εξοικονομείτε χρήματα και ενέργεια καθώς βελτιώνετε την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας. Αναλαμβάνουμε όλη την γραφειοκρατική διαδικασία των δικαιολογητικών και επαφών με τους αρμόδιους φορείς καθώς και όλες τις εργασίες για την αναβάθμιση της κατοικίας σας με εξειδικευμένα συνεργεία τοποθέτησης θερμοπρόσοψης, αντλίες θερμότητας, συστήματα θέρμανσης αερίου, μικτά κ.α.

Αναλαμβάνουμε όλη την γραφειοκρατική διαδικασία για την έκδοση άδειας καταστήματος. Διεκπεραίωση, συγκέντρωση δικαιολογητικών για τις διαφορές υπηρεσίες και σύνταξη πλήρους φακέλου μελέτης.