Μελετες

Έκδοση Αδειών

Τεχνογνωσία και πείρα

Αποζητούμε τη συνεχή αλληλεπίδραση του πελάτη μας με την ομάδα του γραφείου, την εις βάθος αναζήτηση ιδεών, μεθόδων και λύσεων και την αποτύπωση συνθέσεων που διαπνέονται από ολοκληρωμένα σχήματα-concept.

Η μελέτη είναι ο τρόπος εφαρμογής του ιδεατού, η αναδιαμόρφωση της υλικότητας σύμφωνα με τις επιταγές πραγματοποίησης του έργου, και η προετοιμασία για την εφαρμογή της κατασκευής με πλήρη γνώση και έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και των κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Η εξέλιξη του αποκαλύπτει μια ολοκληρωμένη σύνθεση ιδεών και υλικότητας, που θα καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για την ακριβή ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου, που είναι απαραίτητο για την αγοραπωλησία αλλά και την μίσθωση του ακινήτου σας. Συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πραγματοποιούμε αυτοψία στο ακίνητο. Έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ). Συζητάμε και σας προτείνουμε τεχνικές επιλογές και λύσεις που θα βελτίωναν ενεργειακά το ακίνητό του, με σκοπό πάντα το οικονομικό του όφελος.

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’οίκον

Εξοικονομήστε

Με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» εξοικονομείτε χρήματα και ενέργεια καθώς βελτιώνετε την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας σας. Αναλαμβάνουμε όλη την γραφειοκρατική διαδικασία των δικαιολογητικών και επαφών με τους αρμόδιους φορείς καθώς και όλες τις εργασίες για την αναβάθμιση της κατοικίας σας με εξειδικευμένα συνεργεία τοποθέτησης θερμοπρόσοψης, αντλίες θερμότητας, συστήματα θέρμανσης αερίου, μικτά κ.α.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μας αναθέσετε το ακίνητό σας ή τη ζήτησή σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Ρύθμιση Ν. 4178/2013

Δωρεάν αυτοψία και αποτύπωση του υπό ρύθμιση χώρου. Σύνταξη, όπου χρειάζεται, τοπογραφικού διαγράμματος. Δημιουργία φακέλου σχεδίων του ακινήτου. Υποβολή ηλεκτρονικά όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την Α’ και Β’ φάση υποβολής δήλωσης ένταξης στο Ν.4014/11. Βεβαίωση μηχανικού απαραίτητη για την για αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά του ακινήτου, που να βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.

Σχεδιασμός από την κεντρική ιδέα στη λεπτομέρεια

Στη μελέτη σχεδιασμού προβλέπουμε, προτείνουμε και ενσωματώνουμε όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη για το χώρο, σε ένα αποτέλεσμα άρτιας λειτουργικότητας και ολοκληρωμένης έκφρασης. Ο χώρος πλάθεται από την αρχή για να αναδειχτούν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά του και σχεδιάζεται από τη γενική ιδέα του ως την κάθε κατασκευαστική λεπτομέρειά του, για να εφαρμοστεί στην κατασκευή.

Σχεδιασμός από την κεντρική ιδέα στη λεπτομέρεια

Στη μελέτη σχεδιασμού προβλέπουμε, προτείνουμε και ενσωματώνουμε όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη για το χώρο, σε ένα αποτέλεσμα άρτιας λειτουργικότητας και ολοκληρωμένης έκφρασης. Ο χώρος πλάθεται από την αρχή για να αναδειχτούν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά του και σχεδιάζεται από τη γενική ιδέα του ως την κάθε κατασκευαστική λεπτομέρειά του, για να εφαρμοστεί στην κατασκευή.